Oplossingen


Luchtbevochtiging verhelpt droge lucht en warmte

Een te lage luchtvochtigheid kan veel problemen veroorzaken. Hieronder hebben wij drie veel voorkomende situaties én oplossingen uitgewerkt. Uiteraard helpen wij u ook graag met andere problemen.

Oplossing voor hoge kosten stoombevochtigers

Elektrische stoom bevochtigers zijn, zeker bij hogere capaciteiten, duur in het gebruik. De kosten worden veroorzaakt door het hoge energieverbruik en de onderhoudskosten. In veel situaties hebben wij de stoombevochtigers vervangen door een hogedruk bevochtiger. Een goed voorbeeld is de Rijndam Revalidatiekliniek in Rotterdam. Twee lbk’s waren voorzien van klassieke stoombevochtigers met een totale capaciteit van ± 200 kg/h. Deze hebben wij vervangen door één hogedruk installatie met bijpassende waterbehandeling. Hiermee hebben we een besparing op de totale kosten gerealiseerd van ruim 35% en een reductie van de CO2 uitstoot van ruim 62%.

Wilt u ook besparen op de kosten van de bevochtiging? Neem dan contact met ons op.

Oplossing voor hoge temperatuur in een productieruimte

Een hoge warmtelast in een productieruimte is een lastig probleem. Het kan de productiviteit van de medewerkers beperken, maar ook schade toebrengen aan producten. Koelen met een airco is vaak te duur. Bij een productieklant bestond de uitdaging om 120.000 m3 lucht/h op een rv van 30% te houden en 5°C te koelen, uiteraard zonder dat mens en machine er last van hadden. Wij hebben een aantal zones met nozzles aangebracht waarmee meer dan 1.000 liter water per uur verneveld wordt. Zo hebben wij een aangenaam klimaat gecreëerd tegen een fractie van de kosten van een airco.

Wilt u meer weten over koeling en bevochtiging in een productieruimte? Neem dan contact met ons op.

Oplossing voor droge lucht in kantoorgebouw

In veel bedrijven wordt de luchtbehandeling na kantoortijden op een laag pitje gezet. De meldkamers, of andere 24 uurs posten, worden daarom meestal voorzien van een eigen luchtbehandeling. Vaak wordt daar dan geen bevochtiging in toegepast. Met als gevolg droge lucht en bijbehorende klachten. Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond hebben wij de klachten opgelost door het plaatsen van een ultrasone bevochtiger. De fijne nevel wordt direct in de ruimte geblazen en door de goede spreiding veroorzaakt dit slechts een minieme temperatuurdaling. Een efficiënte en kosteneffectieve oplossing waarmee de klachten zijn verdwenen.

Wilt u meer informatie over droge lucht in een kantoor en hoe dit opgelost kan worden? Neem dan contact met ons op.

Ontvang informatie over:Bevochtigen zonder legionellabesmetting