Veiligheid en normen


Veilige bevochtigingsinstallatie

Bij het aanschaffen van een bevochtigingsinstallatie moet u ervan uit kunnen gaan dat deze in alle situaties veilig is. Om veiligheid te garanderen hebben wij een aantal belangrijke maatregelen genomen. Deze hebben te maken met de opbouw van de installatie en met de besturing. Een voorbeeld is de bewaakte UV-lamp. Deze lamp zorgt ervoor dat de legionellabacterie zich niet meer kan vermenigvuldigen. Mocht de lamp defect zijn, dan stopt de bevochtiging en kan deze niet meer starten voordat de lamp vervangen is.

De installaties die Natufog produceert kunnen altijd geheel worden gespoeld. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat er langer dan 24 uren stilstaand water in de installatie staat. Nu kan het voorkomen dat de installatie, om wat voor reden dan ook, langer dan zeven dagen stilstaat. In dat geval kunt u de installatie niet meer opstarten. Vanzelfsprekend is het dan ook niet mogelijk om de tijd van de installatie aan te passen om zo deze veiligheid te omzeilen. Het is dus van belang om naar deze veiligheidsvoorziening te vragen.

Om te kunnen controleren of de installatie juist werkt, en bijvoorbeeld de periodieke spoelingen heeft uitgevoerd, is het belangrijk om data te registreren. De door ons geproduceerde installaties zijn voorzien van datalogging. U kunt de data eenvoudig zelf op uw pc laden terwijl de originele data in de installatie aanwezig blijft.

Luchtbevochtiging

Normen

De meest gangbare normen zijn de ISSO 55.3 en de VDI 6022. Deze laatste is van toepassing in Duitsland. In de normen zijn de minimale eisen vastgelegd waaraan een installatie zou moeten voldoen. Dit is echter geen wettelijk voorschrift. Natufog gaat veel verder, omdat deze normen naar onze ervaring geen 100% legionellaveilige installatie garanderen.

Wetgeving

In de wetgeving wordt er een onderscheid gemaakt tussen prioritaire en niet-prioritaire instellingen. Prioritaire instellingen, zoals zorginstellingen en ziekenhuizen, hebben een hoog risico op een legionellabesmetting. Ze moeten voldoen aan strikte richtlijnen. Niet-prioritaire instellingen hoeven hier niet aan te voldoen. Alleen als er zich een situatie voordoet, dan is men wel degelijk aansprakelijk.

Certificering

Veel installaties hebben een certificering. Deze geeft de zekerheid dat er ooit naar een model van de installatie is gekeken. Maar toch blijft het van belang om als koper zelf goed uit te kijken. Een certificering is namelijk een momentopname. Er kunnen tussendoor wijzigingen zijn aangebracht die niet zijn verwerkt in het origineel gecertificeerde model. Een certificaat is dus geen garantie dat de betreffende installatie ook echt veilig is.

Een onveilige bevochtiging is o.a. slecht voor uw gezondheid. Lees hoe wij u helpen dit veilig te stellen!