Waarom is waterbehandeling belangrijk?

Bij een adiabatische luchtbevochtigingsinstallatie passen wij altijd een waterbehandeling toe. Deze installatie bestaat meestal uit een waterontharder, een osmose filter en een UV lamp. Heel vaak krijgen wij de vraag waarom een waterbehandeling nodig is voor luchtbevochtiging. Voor ons is dit een heel normale zaak, maar voor u waarschijnlijk niet. Daarom willen wij u in dit blog voorzien van meer informatie over dit onderwerp.

Wij hebben drie belangrijke redenen om een waterbehandeling uit te voeren bij een luchtbevochtigingsinstallatie:

• Een van de vaste stoffen in ons drinkwater is kalk. De kalkdeeltjes verstoppen de kleine gaatjes van het osmose membraan. Daarnaast hecht kalk zich op den duur aan appendages, hetgeen storingen kan veroorzaken. Daarom is het zinvol om het kalk uit het water te halen. Op deze manier verlengen wij de levensduur van het osmosemembraan.

• Bacteriën, onze ongewenste gasten, zitten overal en dus ook in water. Maar deze micro-organismen willen wij helemaal niet in ons water hebben. We moeten namelijk voorkomen dat er een bacteriëngroei ontstaat in de waterbuffer van de installatie. Het osmosemembraan heeft zulke fijne mazen dat de meeste micro-organismen niet door het filter komen. Om ontwikkeling van onder andere legionellabacterie te voorkomen passen wij een UV lamp toe. Dit is wel zo veilig in een luchtbevochtigingsinstallatie.

• Water verdampt, de zouten in het water niet. Als er geen waterbehandeling wordt toegepast worden de zouten weliswaar verneveld, maar niet in de lucht opgenomen. Dat betekent dat zich een stoflaagje gaat vormen in de lbk of in de ruimte die bevochtigd wordt.

Wat moeten we ons hierbij voorstellen? We geven een rekenvoorbeeld om u een idee te geven hoeveel stof er vrijkomt als het water niet wordt behandeld:
Gemiddeld bevat 1 liter water 250 mg vaste stoffen. Bij een bevochtigingscapaciteit van 100 kg/h en 1.000 bevochtigingsuren per jaar wordt er 25 kg stof in de ruimte geblazen. Dat is echt heel veel. Al het stof verwijderen is meestal niet nodig, maar een reductie van 90% is met een goede installatie wel gewenst.

Uiteraard is het van belang om een overkill te voorkomen. Bij een bevochtigingsvraag van slechts 5 kg/h is een uitgebreide waterbehandelingsinstallatie duurder dan de bevochtigingsinstallatie zelf. In dit geval zal men meestal kiezen voor een klein osmose unit en accepteren dat de filters wat vaker vervangen moeten worden.

Dit was de eerste blog uit een reeks blogs die de komende tijd zullen volgen.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.