In onze branche komen we vaak situaties tegen waarbij installaties niet helemaal correct samengesteld zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen door onvoldoende kennis te hebben van bepaalde producten, zoals een hydrofoor. In korte tijd zijn wij namelijk twee keer tegen hetzelfde probleem aangelopen. De installateur en/of gebruiker had een cv circulatiepomp geplaatst en was overtuigd dat dit een hydrofoor was. Een gebrek aan basiskennis dus.

Natuurlijk willen we zulke situaties proberen te voorkomen. Daarom leggen we in dit artikel uit wat een hydrofoor is, hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is voor een goede luchtbevochtiging.

Wat is een hydrofoor?
Een hydrofoor, ook wel drukverhogingsinstallatie genoemd, is een installatie die ervoor zorgt dat de waterleiding op druk gehouden wordt. De installatie wordt gebruikt om de waterleidingdruk te verhogen. Dit is nodig indien de voordruk van het water bij de watermeter al laag is en/of als de bevochtigingsinstallatie boven in het pand wordt geplaatst. Wanneer gelijktijdig op veel punten water wordt afgenomen (denk bijvoorbeeld toiletgebruik in pauzes van een theatervoorstelling), neemt de druk op de waterleiding af. Een hydrofoorinstallatie voorkomt dit (nogal irritante) probleem.

Werking hydrofoor
Een hydrofoorinstallatie bestaat uit een hydrofoorpomp, expansievat en terugslagklep die er samen voor zorgen dat de waterleiding op druk gehouden wordt. Dit werkt als volgt:

1. Het expansievat zit aan de persleiding van de pomp en is voor een deel gevuld met lucht;
2. De lucht en het water blijven van elkaar gescheiden door een membraan dat in het expansievat zit; (zie afbeelding)
3. Doordat de pomp het water naar het expansievat pompt, wordt een bepaalde druk bereikt;
4. Wanneer het water verbruikt wordt, daalt de druk in het vat;
5. Als de minimumdruk bereikt wordt, slaat de pomp weer aan;
6. Op deze manier staat het water altijd onder een bepaalde minimumdruk.

De terugslagklep dient als scheiding tussen aanvoer en afvoer. De druk zou namelijk verloren kunnen gaan via de aanvoerleiding, waardoor de pomp aan en uit gaat terwijl er geen verbruik is. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn!

Waarom is het zo belangrijk?
In veel situaties is de waterleidingdruk voor de door ons geleverde installatie te laag. De druk voldoet meestal wel aan de voorschriften (2,5 bar). Dit is de statische druk (dus de druk op de meter als er geen afname is). Wij hebben minimaal 2 bar dynamisch na de ontharder en het voorfilter nodig (bij afname). Omdat de verplichte keerklep 1 bar drukverlies geeft en de waterontharder óók voor 1 bar durkverlies zorgt, hebben wij dus een minimale druk van 4 bar vóór de ontharder nodig. Na de ontharder is dit dus 2 bar.

Een hydrofoor is geen wondermiddel voor alle problemen. Als het leidingnet te krap bemeten is, waardoor het totale debiet te laag is, dan zal de druk bij het doorspoelen van een toilet of het gebruik van een vaatwasser al ruim onder de 2 bar dalen. Dit kan voor storingen zorgen. In die gevallen is het dus nodig om middels een goed gedimensioneerde leiding de juiste aanvoercapaciteit te garanderen.

Natufog kan u helpen zulke problemen te voorkomen door een hydrofoor op te nemen in de leveringsomvang. Het is een belangrijk onderdeel voor een goed werkende luchtbevochtigingsinstallatie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag!

compacte hydrofoor                    expansievat               Klassieke hydrofoor

Compacte hydrofoor                                                        Expansievat                                                          Klassieke hydrofoor